Reiselivsbedrifter har mottatt internasjonalt anerkjent miljømerke