Kan Midt-Norges største hyttedestinasjon bli blant de fem beste i Norge?